logo
 
  

威尼斯人视讯

实时金价
上海黄金交易所2019-09-10延时行情
来源:上海黄金交易所    发布时间:2019-09-10
合约 最新价 最高价 最低价 今开盘
Au99.99 346.95 349.95 345.0 349.95
Au99.95 0.0 0.0 0.0 0.0
Au100g 347.5 348.36 346.0 348.0
Pt99.95 224.75 226.9 224.75 226.82
Ag(T+D) 4428.0 4463.0 4391.0 4454.0
Au(T+D) 346.5 349.7 344.83 348.87
mAu(T+D) 346.41 349.97 345.0 349.1
Au(T+N1) 351.6 355.0 350.45 354.2
Au(T+N2) 347.3 351.95 346.8 351.95
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
Ag99.9 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 341.66 341.66 341.66 341.66
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Au50g 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 0.0 0.0 0.0 0.0
    网站地图    |    手机工美    |    联系我们    |    社会责任    |    北京工美微博    |    金属艺术品交易中心    |    江苏工美艺商网    |