logo
 
  

永利登录网址

实时金价
上海黄金交易所2019-09-19延时行情
来源:上海黄金交易所    发布时间:2019-09-19
合约 最新价 最高价 最低价 今开盘
Au99.99 345.11 346.0 342.6 345.75
Au99.95 0.0 0.0 0.0 0.0
Au100g 345.67 345.67 343.0 343.0
Pt99.95 0.0 0.0 0.0 0.0
Ag(T+D) 4354.0 4391.0 4323.0 4363.0
Au(T+D) 345.35 346.42 344.25 344.4
mAu(T+D) 345.55 346.42 344.5 345.29
Au(T+N1) 352.5 352.5 350.5 350.5
Au(T+N2) 349.0 349.0 345.25 346.85
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
Ag99.9 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Au50g 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 0.0 0.0 0.0 0.0
    网站地图    |    手机工美    |    联系我们    |    社会责任    |    北京工美微博    |    金属艺术品交易中心    |    江苏工美艺商网    |